Incedo - post-market klinisk opfølgningsstudie

  • Larsen, Birgit Tine (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål:
Primært at undersøge patienter og terapeuters
accept af ny anvendelse af funktionel elektrisk stimulering – refleks-baseret
elterapi - og vurdering af brugbarheden af en ny funktionel elektrisk stimulator - INCEDO® systemet, til brug ved gangtræning af halvsidigt lammede patienter efter apopleksi.
Sekundært at dokumentere INCEDO® systemets sikkerhed og ydeevne efter markedsintroduktion.
Incedo: Halvsidigt lammede patienter efter apopleksi, som modtager gangtræning ved et af de 5 deltagende kliniske centre.
Design: Multicenter spørgeskemaundersøgelse og case serier (observerende
prospektivt studie design). Fokusgruppe interviews ved afslutningen af studiet
omhandlende deltagende terapeuters vurdering af anvendeligheden af refleks-
baseret elterapi med INCEDO® systemet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1601/07/16