Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet ”Ind i øret - ud i skolen” samler og formidler den viden, vi har i Nationalt Videncenter for Læsning om elevers læse-skriveudvikling med særlig fokus på differentiering i forhold til højtbegavede elever.
De 8 podcasts og 2 lydkonferencer skal give lærere, der underviser i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, inspiration til at nytænke deres didaktik.
Da læsning og skrivning er kulturteknikker, som indgår i alle fag, griber indholdet i de 8 podcasts fat om såvel almendidaktiske som fagdidaktiske problemstillinger. Lydkonferencerne er podcastenes ”premieredag”, hvor vi inviterer lærere til fælles refleksion om tilrettelæggelse af undervisning og didaktiske konsekvenser ved at gennemføre en differentieret læse-skriveundervisning.

Nøgleresultater

8 podcasts
Kort titelInd i øret - ud i skolen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Medier, kommunikation og sprog