Inddragelse af udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

  • Hougaard, Lone (Projektleder)
  • Hansen, Birgit Heimann (Projektdeltager)
  • Winther, Bodil (Projektdeltager)
  • Syse, Mette Damkjær (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet omfatter en undersøgelse af, hvordan Sygeplejerskeuddannelsen ved UC Lillebælt inddrages i sundheds- og sygeplejefagligt udviklingsarbejde på offentlige og private institutioner.

I projektet er der i fase 1 udviklet et koncept for, hvordan der kan skabes systematisk adgang til og anvendelse af sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i Sygeplejerskeuddannelsen. I fase 2 er der udviklet modeller for, hvordan underviserne ved Sygeplejerskeuddannelsen kan inddrages i sundheds- og sygeplejefagligt udviklingsarbejde på offentlige og private institutioner.

Det i fase 1 udarbejdede koncept omfatter forslag til implementering af aktiviteter og faciliteter, som kan fremme inddragelsen af forsknings- og udviklingsviden i uddannelsen inden for udviklingsfeltets fire fokusområder; 1) Sygeplejerskeuddannelsen for de studerende, 2) Kompetenceudvikling i relation til underviserne, 3) Kompetenceudvikling i relation til de kliniske vejledere og 4) Organisatorisk samarbejde UCL Sygeplejerskeuddannelsen og klinisk sygeplejepraksis.

Med konceptet beskrives formål, ønskværdige faciliteter og ressourcer, implementeringsplan samt monitoreringsplan og metode for hhv.:

1) Udvikling af uddannelses- og undervisningstilbuddet, så de studerende derigennem erhverver sig kvalifikationer i forhold til at opsøge, vurdere, medtænke og anvende forsknings- og udviklingsviden i udøvelse og udvikling af vidensbaseret sygepleje.

2) Udvikling af undervisernes informationskompetence, undervisernes kvalifikationer og kompetence i forhold til formidling og inddragelse af forsknings- og udviklingsviden i den teoretiske undervisning og undervisernes forudsætninger for at kunne bidrage til udvikling af vidensbaseret sygeplejepraksis.

3) Udvikling af de kliniske vejlederes informationskompetence, de kliniske vejlederes kvalifikationer og kompetence i forhold til at implementere forsknings- og udviklingsviden i evidensbaseret sygeplejepraksis og de kliniske vejlederes forudsætninger for at kunne formidle og inddrage forsknings- og udviklingsviden i den kliniske undervisning.

4) Fremme af det organisatoriske samarbejde og kommunikationen mellem professionelle på udbudsstederne og i sygeplejepraksis på strategisk, taktisk og operativt niveau. Dette mhp. videndeling om igangværende udviklingsarbejde samt inddragelse og anvendelse af forsknings- og udviklingsviden i uddannelsen og sygeplejeprofessionen.

Fase 1 er afsluttet i 2009. Efterfølgende har projektets resultater affødt et omfattende undervisnings- og udviklingsprogram, hvor alle undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle oparbejder informationskompetencer på enten master eller præ ph.d niveau inden udgangen af 2013.

I fase 2 er der udarbejdet en rapport indeholdende en beskrivelse af forskellige modeller for, hvordan underviserne ved Sygeplejerskeuddannelsen kan inddrages i sundheds- og sygeplejefagligt udviklingsarbejde på offentlige og private institutioner.

Modellerne er tænkt som idealmodeller, idet modellernes idé, aktørernes roller, og rammerne for involveringen og samarbejdet skitseres. Der foretages overordnede betragtninger over, hvad der skal til, for at modellerne kan blive implementeret.

Fase 2 er afsluttet i 2010. Efterfølgende vil projektets resultater blive tænkt ind i Sygeplejerskeuddannelsens Forsknings- og udviklingsstrategi, som forventes beskrevet inden udgangen af 2012.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/0801/01/10

Emneord

  • informationskompetence
  • udviklings- og forskningsviden
  • fagligt samarbejde

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.