Indeklima i skolen _ Pilotprojekt om indeklima og nudging i folkeskolerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mange danske folkeskoler lider under dårligt indeklima, der i negativ grad dag-ligt påvirker eleverne og deres læringsmiljø1. Projektet søger igennem bruger-inddragelse og nudging at forbedre indeklimaet på en horsensiansk folkeskole.
Projektets overordnede ide er at udvikle en undervisningspakke med fokus på indeklima. Igennem målinger, undervisning, workshop og brug af nudgingværk-tøjer fastlægges indeklimatiske udfordringer i klasselokalet og efterfølgende forbedres disse problematikker på lavpraktisk vis og uden store økonomiske udgifter. Dette er ikke et alternativ til en renovering, men et supplement, der kan forbedre både hverdagen nu og udgangspunktet for en eventuel fremtidig renovering.
Ideen bygger på, at man igennem en tilrettelagt workshop omkring indeklima og nudging vil kunne fremme adfærdsændringer og derigennem forbedre inde-klimaet i det pågældende klasselokale. Ved at skabe opmærksomhed omkring koblingen mellem elevernes læringsprocesser og ”det gode indeklima” frem-mes mulighederne for forståelse, opnåelse og opretholdelse af et godt inde-klima.
Projektidéen lægger op til en afprøvning i 1:1 på Bankagerskolen i Horsens for at undersøge og fastlægge potentialet for indeklimaforbedringer uden omkost-ningstunge bygningsrenoveringer.
En væsentlig omdrejningspunkt i projektet er, at eleverne selv skal deltage i udviklingen af nudgingværktøjer, som derefter skal anvendes fremadrettet til opretholdelse af et godt indeklima igennem elevernes (og lærernes) adfærdsændringer.
Derfor har projektet også særlig fokus på den didaktiske tilgang til
planlægningen og afviklingen af workshoppen for at sikre, at indholdet er kontekstrelateret
og kan anvendes som en del af pensum på lige fod med øvrige
fagtematikker i folkeskolen. Dette forudsætter brugerinddragelse fra skolen og
en aktiv deltagelse fra både elever og lærere.
Elevernes medvirken i udviklingen af nudgingværktøjerne forventes at øge deres
ejerskab til og engagement i de forestående ændringer i klasselokalet, samt
give dem et indblik i og forståelse af deres egen indvirken på indeklimaet og
indeklimaets effekt på deres daglige trivsel.
Kort titelIndeklima i skolen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1931/10/20

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.