Industri 4.0 på datamatikeruddannelsens programmeringsundervisning

Projektdetaljer

Beskrivelse

udvikling af et undervisningsforløb, der anvender noget indlejret elektronik til at understøtte programmeringsundervisningen. Til at starte med er der fokus på 1. semester undervisningen og betingelsen for valg af platform er at den understøtter det allerede valgte programmeringssprog (Java). Parallelt med udviklingen af opgaver skal der udvikles et testsæt som skal køres på klasser der er med i projektet og klasser der ikke er, sidstnævnte er med som en kontrolgruppe. Det er planlagt at der skal evalueres efter det første semester med forsøget. Forløbet skal udvides til at dække en større del af 1.semester og til også at dække 2. og 3. semester på sigt.

Nøgleresultater

Første version af opgaver udviklet samt et klassesæt af indlejrede enheder (Raspberry Pi 4 og prototypeboards). Første version af test er også udviklet og kørt, baselinetest og effekttest. De første resultater af test viser overordnet at der ses en forbedring af indlæringen, men denne kan skyldes at den ene klasse der er med i forsøget har en atypisk sammensætning (17 ud af 26 har programmeringserfaring). Tages denne klasse ud af ligningen kan det konkluderes at de studerende lærer lige så meget som kontrolgruppen
Kort titeli 4.0 på DMA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/18 → …

Emneord

  • it
  • programmering