Infektionsforsvaret

 • Møholt, Kirsten (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En videreudvikling af udviklingsprojektet i puljen af projekter med FoU-støtte på de erhvervsrettede videregående uddannelser 2009/2010, som blev udviklet i samarbejde med eVidenCenter - Det Nationale Videncenter for e-læring, og financieret af Undervisningsministeriet, Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde og Kontor for erhvervsrettede, videregående uddannelser.
Forankring og færdiggørelse: CELM – Center for E-Læring og medier VIA

Udviklingsprojektet er et e-læringsmateriale, udarbejdet med fokus på undervisningsdifferentiering i forhold til læringsstile og niveau.

Den første del af e-læringsmaterialet "Infektionsforsvaret", som indeholdt materiale om "Det uspecifkke ydre infektionsforsvar" blev udviklet som en prototype i 2009-2010.
Materialet er revideret og betydeligt udvidet med "Det uspecifikke indre infektionsforsvar" således, at hele det uspecifikke infektionsforsvar nu er gennemgået. I udvidelsen indgår en betydelig mængde patofysiologi på siderne "Vil du vide mere". Lydfil på e-ordbogen er tilkommet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1215/12/12

Emneord

 • sygepleje
 • Hygiejne
 • Smitteveje
 • kræft
 • bakterier
 • virus
 • svampe
 • parasitter
 • leukocytter
 • Granulocytter
 • Lymfocytter
 • Makrofager
 • Cytokiner
 • Antistoffer
 • Vaccination
 • Normalflora
 • kronisk syge
 • Inflammation
 • Heling
 • Allergi
 • Autoimmun lidelse