Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the North Sea Region (In For Care)

Projektdetaljer

Beskrivelse

In For Care
In For Care er et Interreg. samarbejde mellem 9 partnere fra 6 Nordsøregions-lande (Norge, Sverige, Danmark, Scotland, Holland og Belgien). De øvrige partnere repræsenterer regioner, kommuner og universiteter/university colleges (http://northsearegion.eu/in-for-care/). Formålet med In For Care er at udvikle innovation i serviceudbud ved at optimere uformelle og formelle netværk til at løse disse udfordringer: ”Som en konsekvens af den demografiske udvikling, øgede udgifter til plejeydelser og budgetnedskæringer, har landene i Nordsøregionen flyttet fokus fra et velfærdssystem hvor staten regulerer, yder omsorg og betaler for ydelser til et civilsamfund, baseret på solidaritet og lokalsamfund. I denne søgen efter nye strategier, har beslutningstagere rettet opmærksomhed mod ”informal care”, samt frivillig støtte og omsorg”.
In For Care vil undersøge nye måder hvor markedet, den offentlige og den civile sektor kan samarbejde og styrke de uformelle netværk gennem nye teknologier.

In For Care´s målsætning:
• At støtte den offentlige sektor i en innovativ tilgang til udvikling af serviceydelser, ved at udvikle innovative løsninger, der kan imødekomme den offentlige sektors udfordringer som følge af den demografiske udvikling, offentlige besparelser og øget behov for sundhedsydelser.
• At forbedre samarbejdet mellem små og mellemstore private virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, offentlig administration og brugere.

In For Care vil udvikle og udveksle viden og erfaringer på tværs af nationale og sektorspecifikke grænser. Vigtige interessenter bliver opmærksomme på den rolle, som frivillig støtte kan spille. Co-creation er afgørende for at opnå dette mål og øger de offentlige myndigheders kapacitet til at forbedre tjenesterne.

Lægmandssprog

Projekt In For Care i Danmark
UC SYD er den danske partner i In For Care. UC SYD er region Sydjyllands professionshøjskole. Der udbydes 13 forskellige professionsuddannelser, samt en række forskellige videreuddannelser. Der ud over bedriver UC SYD forskning og udviklingsarbejde inden for pædagogik, sundhed og samfundsfag. Der er i alt ca. 700 ansatte på de 4 campusser, 6000 studerende fordelt på grunduddannelserne og 5000 studerende på videreuddannelse.
Projekt In For Care er forankret i Ergoterapeutuddannelsen på Campus Esbjerg, samt i Videncenter for Sundhedsfremme på campus Haderslev.
Formålet med den danske del af projektet, vil være at styrke og inddrage frivilligt arbejde i en sundhedsfremmende og sundhedspædagogisk kontekst til borgere i Esbjerg kommune.
Dette vil vi gøre ved at:
• Videreudvikle og tilpasse et eksisterende sundhedspædagogisk redskab, i form af en E-læringsplatform, så det kan anvendes til uddannelse af frivillige.
• Tilbyde og afvikle kursusforløb til uddannelse af frivillige (i samarbejde med frivilligorganisationerne).
• Rekruttere unge frivillige blandt de studerende på velfærdsprofessionsuddannelserne på UC SYD, samt inddrage studerende i projektet undervejs.
• Samarbejde med frivilligorganisationer i Esbjerg (Træfpunkt Sædding og Vindrosen) og tilbyde undervisningsforløb til de frivillige.
Projekt In For Care har til formål at styrke den frivillige indsats og derigennem at fremme sundheden hos borgerne. Sundhed skal her forstås bredt – og omfatter såvel fysisk og mental sundhed herunder sociale relationer, trivsel og livskvalitet.
Det sundhedspædagogiske koncept videreudvikles gennem co-creation, hvilket vil sige aktiv involvering af frivillige og borgere. Et positivt og aktivt samarbejde er centralt i projektet, da borgerne som tidligere nævnt, netop har peget på dette som afgørende for arbejdet med sundhed og forandringer.
Projekt In For Care har et overordnet fokus på IT-understøttede redskaber. Velfærdsteknologiske løsninger bruges allerede inden for pleje og rehabilitering. In For Care ønsker at være med til at udvikle nye teknologiske løsninger, der ikke bare kan støtte borgeren, men også støtte dem, der skal yde støtten til borgeren, i dette tilfælde frivillige støtte- og omsorgspersoner. Det sundhedspædagogiske værktøj ligger nu i analog form. Vi vil, som en del af projektet, deltage i udviklingen af en E-lærings platform, som kan støtte de frivillige i det sundhedspædagogiske arbejde med borgerne.
Kort titelIn For Care
AkronymIFC
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1731/12/20

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • frivillig organisering på sundhedsområdet