Information

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dagbladet Information er, på samme måde som andre mediehuse, udfordret af den ændrede adfærd der delvist er affødt af digitale enheder og internettet. Information vil gerne bevare deres fokus som indholdsformidler mere end nyhedsformidler og samtidig udforske de muligheder der er for at danne en relation til deres medlemmer. Det resulterede i en række områder som de studerende skulle undersøge og udvikle indenfor. Områderne strakte sig fra merchandise og arrangementer til oplevelse af tillæg og tilstedeværelse på sociale platforme.

For Dagbladet Information gav forløbet en unik indsigt i en bred antropologisk undersøgelse af læsere og potentielle læseres opfattelse af dem, samt konkrete konceptuelle bud på hvordan de kunne imødekomme deres udfordringer.
For DMJX og de interaktive designere var der meget vundet ved at de på den ene side arbejdede sammen om opgaven med en anden faglighed (antropologi) og en konkret kundes udfordringer (Information)
Ambitionen er at udforske skellet og summen af det der kan udvikles når antropologiens afdækkende væsen møder interaktionsdesignerens konceptuelle tilgang til opgaven.

Forløbet havde perioder og krav til aflevering der var individuelt for de enkelte uddannelser samt en fælles præsentation. De antropologistuderende skulle undersøge og udfærdige en rapport på baggrund af deres indsigter og de interaktive designere skulle arbejde med editorial design, visuelle udtryk og interaktiv formidling hos Information. Fælles skulle de samle indsigter og foreslå et koncept der svarede på det oprindelige oplæg.

Forløbet startede med en fælles brief fra Information vor 6 grupper fik hver deres emne at dykke ned i. De antropologistuderende gik i gang med at undersøge og indsamle information om målgruppen. De fik midtvejsgennemgang og endte med at producere et synopsis af deres indsigter til interaktionsdesignerne.

Derefter var der 2 workshops. Den første workshop gik ud på at tage afsæt i indsigterne og folde mulige retninger ud. Det skete ved hjælp af samtalekort (Dixit kort) og kortlægning af retninger på plancher.

Den anden workshop gik ud på at udvikle et koncept på baggrund af den valgte retning. Workshoppen gennemgik centrale begreber i forhold til konceptudvikling og introducerede udformningen af en kreativ brief. De studerende arbejdede med affinity diagrammer og endte gennem vejledning med at udvikle et kreativt brief.

Som sidste led i samarbejdet skulle de i grupperne idégenere på baggrund af deres eget brief og endeligt visualisere den endelige løsning. Denne løsning blev (sammen med deres indsigter) præsenteret for Information.

Efterfølgende blev der overleveret designforslag fra de interaktive designere og en uddybende rapport fra de antropologistuderende.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/03/1623/05/16