Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forsknings- og udviklingsprojekt. Pilotprojekt under Integrationsministeriet i 3 kommuner, hvor der arbejdes med at udvikle daginstitutionernes samarbejde med de etniske minoritetsforældre samtidg med at forskellige metoder til udvikling heraf udforskes. Min rolle var som konsulent for personalet i Ballerup Kommune, Heede/magleparken, hvor jeg underviste, arbejdede med praksisfortællinger og aktionslæringsforløb og i det hele taget faciliterede institutionernes udvikling af egen praksis ift. forældresamarbejdet og rapporterede tilbage til det overordnede projekts tovholdere (Vibe Larsen og Üzeyir Tireli).
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato04/01/10 → …

  Emneord

  • social inklusion
  • samarbejde
  • social eksklusion