Inklusion af elever med autisme - tvillingeklasseforløb som en inkluderende proces

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i studier, som indikerer, at inklusion af børn og unge inden for autismespektret kan forårsage stress, angst og alvorlig mistrivsel hos disse, hvorfor der må tænkes i andre inklusionstiltag end de traditionelle.
Et af disse tiltag er ”Tvillingeklasseforløb”, hvor man på Biersted Skole iværksætter fællesskaber, hvor elever fra ASF-afdelingen deltager i timer på hovedskolen og omvendt. I udviklingsarbejdet sættes der fokus på de muligheder og udfordringer, som implementering af et sådant læringsmiljø fører med sig.
Det grundlæggende fundament for arbejdet på Biersted Skole er at udvikle en pædagogisk praksis, som - via en mere konfronterende og ressourceorienteret tilgang til børn med autisme – kan fremme børnenes deltagelse både fagligt, socialt og psykisk. På den baggrund arbejder vi i udviklingsarbejdet overordnet med problemstillingen: ”Hvordan kan ASF-eleverne via tvillingeklasseforløb opleve en succesfuld inklusion”?

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1422/06/16