Inklusion af elever med læsevanskeligheder og kompenserende anvendelse af IT

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger hvordan it anvendes kompenserende i forhold til inklusionen af læsesvage elever i Lemvig Kommune. Vi vil søge viden om de faktorer, der kan stilladsere en vellykket proces fra specialklasser med inddragelse af it, til fornyet inklusion i den oprindelige stamklasse. Det er væsentligt for projektet at stille skarpt på, hvordan lærerne på de involverede skoler håndterer den didaktiske udfordring anvendelse af it som læringsredskab giver, når læsesvage skal kompenceres via denne teknologiske mulighed. Samtidig lægger anvendelsen af it i undervisningen generelt op til en nytænkningen af undervisningsformer og lærer/elevroller, hvilket medfører en ny didaktisk tænkning. I den forbindelse vil projektet have fokus på stamklassens sammenhængende digitale læringsarkitektur. Dette er relevant da it aldrig kan stå alene; it er et middel og ikke et mål i sig selv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato28/08/1331/12/15