Inklusion i matematikundervisningen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Specialundervisning i matematik er oftest foregået enten med inddragelse af en støttelærer i den ordinære undervisning eller på skolens kompetencecenter. Årsagen til elevens problemer i faget bliver imidlertid sjældent udredt, der anvendes standardmaterialer, og en positiv virkning af indsatsen udebliver ofte. (Se http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=147719).
Manglende fokus på faglig inklusion, og manglende viden om matematikvanskeligheder spiller en rolle heri.
Under de aktueller inklusionsbestræbelser vil problemet øges. Projektet vil dels undersøge specialundervisningens og inklusionens aktuelle karakter, og etablere viden om matematikvanskeligheder og mulige interventioner inden for folkeskolens inklusionsramme. I et samarbejde med matematiklærere med blik for den faglige inklusion, udvikles, afprøves og beskrives interventioner til støtte for fagligt inkluderende undervisning.
Projektet implementeres inden for samarbejdsrammen KomMat mellem UCN, UCSj og UCSyd.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/06/16