Inklusion, klaseledelse og relationsdannelse i erhvervsuddannelserne

 • Godt-Hansen, Annie (Projektdeltager)
 • Lausch, Bente Joan (Projektdeltager)
 • Egendal, Jeppe Michael (Projektdeltager)
 • Østergaard, Jørgen Theibel (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Denne pjece opsummerer resultaterne af to FoU-projekter som NCE, Professionshøjskolen Metropol, har gennemført i 2012. Det primære sigte har været at inspirere erhvervsskolerne til at udvikle et inkluderende og konstruktivt læringsmiljø.
  Formålet med det ene projekt, Inklusion og klasseledelse i fleksible grundforløb, har været at udforske, hvordan lærerne via klasseledelse og anerkendende pædagogik kan arbejde med at inkludere og fastholde både stærke og svage elever. Det har endvidere været et mål at arbejde med lærernes lederstil: didaktik, relationer og læringsledelse i en samarbejdende og inkluderende læringskultur.
  De deltagende skoler har på Jyllandssiden været Skive Tekniske Skole, EUC Nordvest og Syddansk Erhvervsskole - Vejle.
  Formålet med det andet projekt, Anerkendende læringsrelationer, læringskultur og klasseledelse på erhvervsskoler, har været at udforske, hvordan lærere og elever sammen kan skabe et positivt og anerkendende læringsmiljø.
  De deltagende sjællandske skoler har været Zealand Business Collage, CELF og Roskilde Tekniske Skole.
  Projektforløbene har i Jylland omfattet tre forskellige skoleforløb med tre seminarer med diskussion, analyse og generalisering af resultaterne. Det er denne generalisering – med eksempler – der præsenteres i del II af denne pjece.
  På Sjælland har man haft fokus på dokumentation ved hjælp af billedmateriale og film. Også her har man mødtes tre gange med deltagerne. Derudover to gange med de ansvarlige ledere. I del III af pjecen præsenteres resultaterne af denne proces.
  Projekternes resultater uddybes på denne EMU-side.
  http://www.emu.dk/erhverv/paedagogik/inklusion
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1220/12/12