Inklusion og eksklusion i institutionelle sammenhænge

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Som undervisere i lærer- og pædagoguddannelserne skal vi uddanne de studerende til at arbejde ud fra principper om inklusion og mangfoldighed. Men hvordan står det egentlig til med disse principper i den uddannelseskultur, som præger professionsuddannelserne? På baggrund af observationer af klasseundervisning og fokusgruppeinterviews med etniske minoritetsstuderende fra tre uddannelser under Professionshøjskolen UCC opridses nogle af de strategier, de studerende anvender i mødet med institutionelle strukturer, undervisernes og de medstuderendes forventninger, samt det studiesociale miljø
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato04/04/1103/10/12

  Emneord

  • kultur
  • lærerstuderende

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.