Inklusion og forældresamarbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede tema er inklusion og forældresamarbejde og projektet har til hensigt at undersøge, hvordan forældresamarbejde kan udvikles med henblik på at fremme inklusion i skole og SFO. Projektet bygger på en antagelse om, at børn i komplicerede lærings- og livssituationer risikerer marginalisering, fordi der mangler sammenhæng mellem deres erfaringsverden og skolens curriculum og læringsmiljøer. I forlængelse af dette ses forældresamarbejdet som et omdrejningspunkt for, at lærere og pædagoger i samarbejde med forældre kan blive klogere på elevens livsverden og perspektiv, og herigennem støtte børnenes deltagelse og udviklingsmuligheder i skolen.
Projektet sigter på at udvikle professionsviden og kompetencer igennem et udviklingssamarbejde imellem lærere, pædagoger, lærerstuderende, pædagogstuderende og FoU medarbejdere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/18

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • inklusion
  • forældresamarbejde