Inklusion og undervisningsdifferentiering med fokus på fastsættelse af læringsmål

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet indgår i et forsknings- og udviklingsarbejde under ’Program for Inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogiske kompetencer’, Videncenter for Didaktik, VIA UC. Programmet har til formål dels at undersøge hvilke specialpædagogiske kompetencer, lærere og pædagoger må besidde med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer, og dels at udvikle og udarbejde en eksemplarisk model for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forhold inklusion.
Samarbejdet med Mariagerfjord Kommune skal ses som en del af dette projekt og består af to dele:
• Stilladsering af skolers arbejde med eksemplariske forløb omkring fastsættelse af mål i undervisningen - denne del varetages af lektor Else Skibsted.
• Følgeforskningsdel, der skal afdække og beskrive centrale faktorer af betydning for læreres og pædagogers kompetenceudvikling undervejs i forløbet med henblik på udvikling af en model for kompetenceudvikling i inklusion - denne del varetages af lektor Else Skibsted & lektor Anne Søndbjerg. Som et led i følgeforskningsdelen gennemføres der observationer og gruppeinterviews med deltagelse af udvalgte aktører involveret i projektet, og der vil både undervejs og ved projektets afslutning indgå feedback og formidling af projektets vidensproduktion til aftagerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1431/08/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Mariagerfjord Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • undervisningsdifferentiering
  • læringsmål
  • inkluderende læringsmiljøer
  • kompetenceudvikling
  • specialpædagogik