Inno-Camp Brorfelde - 202317

 • Helms, Niels Henrik (Projektleder)
 • Østergaard, John Erland (Projektdeltager)
 • Thomsen, Claus Raaen (Projektdeltager)
 • Grubbe, Jørgen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets tema er, hvordan nye teknologier og brugerinvolvering kan skabe innovative formater for læringsaktiviteter og læremidler. Videre er det, hvordan samarbejde mellem videninstitution, virksomhed og offentlig myndigheder/institutioner kan være afsættet for innovationsprocesser medieret af nye teknologier, hvor studerende arbejder tvær-disciplinært med brugerne.

Afsættet er Brorfelde observatoriet, som er et udvikling som oplevelses – og læringsmiljø i Holbæk kommune.

Erfaringerne med at bruge oplevelses- og museumstilbud som en del af undervisningen i skolen er blandede: Tilbuddet er ofte i fare for at være en enkeltstående og løsrevet begivenhed, en ekskursion, som ikke – når man igen er hjemme på skolen – tages med videre i undervisningen. Det er ærgerligt også i lyset af at danske elever halter bagefter særligt i naturfagene – hvorfor skolerne har brug for at integrere de tilbud, der findes inden for disse områder, meget mere i hverdagen. Hvis det skal kunne ske i forhold til Brorfelde Observatorium kan man forestille sig at der skal udvikles løsninger, der

1) tager afsæt i elevernes forudsætninger – herunder ikke mindst at tilbuddet spiller på elevers fascination af indholdet i naturfagene (dette gælder ikke mindst de mindste elever),
2) foregår i tæt sammenhæng med hvad klassen har lavet op til besøget på Brorfelde og hvad de skal lave når de kommer tilbage på skolen,
3) er i overensstemmelse med hvad der er formuleret i Fælles Mål for naturfag i skolen og i forhold til læreplanerne for daginstitutionerne
4) er af en sådan karakter, at de er lette at gå til og forstå for underviserne, pædagoger og andre involverede, kommunalt ansatte
5) involvere innovative måder at bruge teknologi

Det er helt centralt at de forskellige tilbud, som børn og voksne møder, når de besøger Brorfelde Observatorium, er virkelighedsnære og adskiller sig fra institutionernes almindelige hverdag, og samtidig kan integreres I tilbuddenes hverdag.

Brorfelde observatoriet er en spændende og udfordrende kontekst for arbejdet med disse udfordringer.

Robotteknologier fra firmaet Blue Ocean Robotics A/S og interaktive lærings- og legepladsteknologier fra PlayAlive A/S, indgår som inspiration og teknologisk mulighedsrum for nye designs af aktiviteter for børn og andre brugere. Designs, der både har facinationskraft, læringsmæssigt potentiale og er operationelle for brugerne I selve innovationsprocessen og efterfølgende.

Projektets afsæt er identificerede udfordringer i både den offentlige praksis – og i forhold til virksomhedernes udviklingsproces.

1. Lærere og Pædagoger savner inspiration og kompetence i at arbejde med kombinationer af oplevelse/læring i eksperimentelle miljøer som Brorfelde og institutionernes hverdag.
2. Der er brug for aktiviteter, der understøtter fysiske og kreative skabende/handlende læreprocesser.
3. Der er behov for aktiviteter, der skaber forståelse for, hvordan teknologi og pædagogik gensidigt og innovativt kan berige hinanden
4. Virksomhederne har brug for et tættere samspil med og inspiration fra praksis i forhold til deres udviklings- og innovationsprocesser

Projektet understøtter midlernes overordnede formål og kriterier på følgende måde:

1) Projektet involverer deltagere fra kommunens institutioner (først og fremmest skolerne), private virksomheder og undervisere og studerende fra pædagog, lærer og ergoterapeutuddannelsen.
2) De fire identificerede udfordringer er oplevede og vigtige problemstillinger, idet de er identificeret ved formøder med de involverede.
3) Studerende er en vigtig del af processen i projektet. – De vil arbejde med innovation, brugerinddragelse og teknologi praksis..
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/14

Emneord

 • innovativ undervisning
 • Robotteknologi
 • Design
 • brugerdreven
 • læring
 • innovation
 • didaktik
 • praksistilknytning
 • brugerinvolvering