Innocan - Innovativ højteknologisk kræftbehandling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede mål med Innocan er at fastholde og forbedre kræftbehandlingens kvalitet. Udvikling af nye behandlingsmetoder og det forventede store pres af nye kræftpatienter nødvendiggør en større inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen, som bl.a. kan foregå i hjemmet.

Gennem projektets forskningsaktiviteter og innovationsprocesser udvikler vi således ny viden, ny teknologi og nye tilgange, der kan håndtere det forhold, at flere bliver diagnosticeret med en kræftsygdom, og at kræftpatienter lever længere med deres sygdom.

UCSJ indgår i to hovedaktiviteter i projektet:

Udvikling af et dansk-tysk Vital Signs-Testcenter understøttet af grænsekrydsende ’living labs’. Testcenteret skal understøtte at innovative løsninger til kræftpatienter færdigudvikles og markedsmodnes betydeligt hurtigere, end det sker i dag. Testcenteret kan tilbyde testforløb i alle typer af relevante praksiskontekster og med inddragelse af forskellige testperspektiver omfattende som min. den konkrete teknologi og dennes kvalitet, anvendelighed og sikkerhed i et sundhedsfagligt, økonomisk, organisatorisk, bruger/patientrettet og etisk perspektiv.
Undersøgelse af om og hvordan der kan opnås fordele for patienter, pårørende og sundhedsfaglige ved at implementere nye løsninger til registrering og monitorering af patienters vital signs under indlæggelse og i hjemmet. Test af 4 teknologier foregår i Danmark og i Nordtyskland.
Der benyttes et testdesign, der inkluderer kvantitative og kvalitative parametre relateret til de 4 hovedelementer:
Løsningens funktionalitet og målingskvalitet
Brugerperspektiver og etik
Økonomi
Samspillet mellem teknologi og organiseringen af den sundhedsfaglige praksis.
Finansieret af EU Interreg, Danmark-Tyskland

Projektet inddrager studerende fra sygepleje- og bioanalytikeruddannelserne bl.a.i i forbindelse med afprøvning / validering af teknologiske løsninger før test på patienter, dataindsamling, analyse af data og i formidling af projektet. Ved at inddrage de studerende i projektet er det en forventning at fremtidens sundhedsprofessionelle allerede i forbindelse med deres uddannelse får indblik i projektets omdrejningspunkter i forhold til kræftsygdomme og deres behandling, brug af sundhedsteknologier og til de arbejdsopgaver og udfordringer der er indlejret i dette felt. På den måde forberedes studerende på fremtidens sundhedsvæsen.

Resultater og erfaringer fra projektet indgår endvidere bredt i undervisning i grunduddannelsen og EVU.

Samlet budget: 4.271.955 €, UCSJ’s budget 348.967 €
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/18