Innovation i praksis BIF - Medarbejderdreven innovation i praksis - 202315

  • Helms, Niels Henrik (Projektleder)
  • Sprogøe, Jonas (Projektleder)
  • Lausten, Thomas (Projektdeltager)
  • Bonde, Anne (Projektdeltager)
  • Føns, Janne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I klinisk praksis har en lille undervisergruppe identificeret en række udfordringer, som ligger i det kliniske praksisfelt. Alle disse udfordringer (som beskrevet nedenfor) er kliniske problemstillinger, som sandsynligvis kan løses ved at implementere nye analysemetoder, afdække nye analysebehov eller evaluering og/eller modificering af eksisterende analyseprocedurer. Vi søger i projektet at skabe et innovativt samarbejde imellem en gruppe bachelorstuderende, kliniske vejledere og undervisere på uddannelsen, som medvirker til at belyse de nedenstående problemstillinger.

Mange af disse problemstillinger er meget komplekse og kræver, at flere bachelorgrupper arbejder med dele af projektet fortløbende over flere år som en lang proces med delafslutninger undervejs. Vi laver projektet som et stafetprojekt, hvor vi ønsker, at denne proces/stafet bliver et tværfagligt samarbejde imellem de kliniske vejledere og uddannelsens vejlederne, hvor begge vejledergrupper bliver bærere i at føre processen/stafetten videre til kommende års bachelorstuderende.

I projektet vil der være fokus på at udvikle nogle indledende innovative vejledningsprocesser, som gør, at de studerene er rustet til at arbejde innovativt i forhold til de forslåede kliniske problemstillinger. Endvidere tilstræbes det i denne proces, at de studerende får en innovativ tilgang til at løses videnskabelige problemstillinger og tager ansvaret for løsningen af problemstillingen, idégenereringen og planlægningen af hele projektet.

Udvalgte konkrete praksisbaserede udfordringer:
• Identifikation af karbapenemase producerende bakterier der er ophav til resistensproblematikker på hospitalet og i samfundet. Detektion/konfirmation/resistensbestemmelse af karbapenemaser i bakterier.
• I den kliniske praksis er det meget vigtig at kunne identificere og differentiere imellem bakteriearter, for at patienten bliver behandlet optimalt. Flere arter er notoriske svære at differentiere, her i blandt stammerne E.coli og Shigella. Bakteriestammerne S. pneumoniae og S. mitis-gruppen er også meget vanskelige at differentiere fra hinanden.
• I forhold til Influenzae A er der resistensproblemer, som man forstiller sig kan løses kreativt/innovativt ved realtime PCR.
• Der er samlet en gruppe af hæmolytiske S. aureus, der ikke fælder ud i staphaurex-test, men er koagulase-positive i hestecitratplasmatesten. Der er et behov for at undersøge, hvorfor disse hæmolytiske S. aureus er positive i den ene test men negative i den anden, da de burde reagere ens i begge tests.
• I den kliniske rutine på Slagelse kliniske mikrobiologiske afdeling modtages færre malaria-prøver, hvilket gør, at de faste bioanalytikere ikke vedligeholder deres fornødne kompetencer i morfologisk at bestemme malariaparasitten i blod. Det forestilles at de studerende kan hjælpe med at innovere på nye analysemetoder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/14

Emneord

  • innovativ undervisning
  • Innovation
  • didaktik
  • praksistilknytning
  • brugerinvolvering