Innovation, konceptudvikling og pitch (BA-fag)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling og gennemførelse af et BA-fag på tværs af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles otte BA-uddannelser.

Beskrivelse af projektet:
Der er bevilget støtte fra Fonden for Entreprenørskab til at udvikle et nyt BA-fag, hvor studerende fra skolens otte uddannelser kan deltage.

Fagets kerne er et projektarbejde, hvor de studerende i tværfaglige teams udvikler et koncept, der tilbyder en kreativ løsning på en kundes udfordring. Gennem kreativ idéudvikling, kombineres de studerendes kernefaglige viden og omsættes på nye måder. Derigennem udvikler de i interaktion med kunden løsninger, som både har værdi for kunden og rummer en høj grad af nytænkning.

Projektet imødekommer skolens strategi på følgende punkter:
- fælles højskole
- opbygger innovationskompetencer hos studerende og undervisere
- studerende indgår i projektsamarbejde med virksomheder

Projektets milepæle:
30/5: Intern koordinering med andre fag og uddannelser gennemført
16/6: Erfaringsudveksling med andre institutioner afsluttet
16/6: Aftale på plads med ekstern partner (Aarhus Universitetshospital)
15/7: Litteraturresearch og pensumliste færdig
15/7: undervisningsplan færdig
25/8: oplæg og øvelser færdige
Uge 36-38: Faget gennemføres
Oktober: Evaluering af faget
November: Projektafslutning indsendelse af afrapportering


Beskrivelse af BA-faget: "Innovation, konceptudvikling og pitch"
Lær hvordan du i et kreativt team kan udvikle hurtige og innovative løsninger for kunden. Faget er særligt for dig, der vil arbejde med udvikling eller måske starte egen virksomhed.

Du vil i et team med studerende fra de andre uddannelser arbejde med at udvikle et kreativt koncept eller en prototype, der løser en konkret og virkelig udfordring. Vi har inviteret Aarhus Universitetshospital til at give holdet en række kommunikative udfordringer. Udfordringen kan komme fra lægen, portøren, kommunikationsafdelingen osv. Jeres opgaven er, at udvikle en superhurtig og innovativ løsning, som afslutningsvis præsenteres for hospitalet.

Forud for projektarbejdet er der undervisning i konceptudvikling. Herunder kreative metoder. Faget arbejder desuden med forståelse af rollen som entreprenør og værdiskaber. De studerende vil undervejs reflektere over og undersøge, hvad det betyder at agere som entreprenør. Endelig skal I afslutte med at pitche jeres løsninger over for et panel, som repræsenterer kundegruppen. Pitching vil træne dig i at præsentere og sælge din idé til en målgruppe.

På faget lærer den studerende
• at agere innovativt og entreprenørielt i et tværfagligt team
• at forholde dig refleksivt til egne og andres fagligheder
• at arbejde kreativt med konceptudvikling
• at pitche jeres løsning for kunden.


Forløbet i korte træk:

Uge 1
Tre-fire dages fremmøde i Emdrup med oplæg, diskussion, øvelser og introduktion til projektarbejde.

Uge 2
Tværfagligt projektarbejde i samspil med kunde. Ingen undervisning, men coaching på Skype undervejs.

Uge 3
Tre-fire dages fremmøde i Aarhus. Præsentation, feedback, ombearbejdning og pitch for panel af aftagere.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1431/10/14

Emneord

  • digital kommunikation
  • patientkommunikation

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.