Innovation og selvmonitorering (202322)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Anvendelse af kommercielt tilgængelige måleapparater til indsamling af objektive data til supplering af selvrapporterede data - med særligt fokus på søvn.
I projektet undersøges muligheden for at anvende off-the-shelf wearable teknologi, således at monitorering af søvn kan gennemføres billigt og fleksibelt for undersøgelsespersoner. Inden implementering af sådant udstyr i større undersøgelser og i praksis på søvnklinikker mv. er det nødvendigt i en første fase at validere måleapparaturet, hvilket bedst gøres ved sammenligning med en accepteret målemetode – en ”golden standard”. Nærværende projekt fokuserer på en sådan afprøvning af kommercielt tilgængelig monitoreringsteknologi (herunder produktet SenseWear) til søvnmonitorering, herunder sammenligning med golden standard i samarbejde med hhv. Søvnklinik Filadelfia og Maribo Medico som forhandler af SenseWear armbåndet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1530/11/15

Emneord

  • innovativ undervisning
  • Innovation
  • robotteknologi
  • praksisnær
  • uddannelse
  • selvmonotorering