Innovativ fagdidaktik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsgruppen skal udvikle en innovativ fagdidaktik, gerne specificeret i udviklingen af didaktisk(e) design(s), der kan understøtte lærere i folkeskolen i at imødekomme ministeriets forventning om den åbne skole. Det er meningen, at designet skal afprøves i flere omgange med metodisk udgangspunkt i DBR. Forskningsdelen skal undersøge, i hvor høj grad det didaktiske design understøtter lærernes arbejde med den åbne skole.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1631/01/17

Emneord

  • samfundsvidenskabelige fag
  • læreruddannelsen
  • danskundervisning
  • læsning
  • folkeskolen
  • matematik
  • naturfag
  • musisk - Kreative fag