Integreret bygningsdesign, del 2

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekttilgangen til arbejdet med Integrerede Designprocesser, er ganske kompleks, i forhold til at arbejdet kræver en holistisk tværfaglig helhedsforståelse. Projektet ses derfor som en udvikling igennem flere projekter, med hvert sit delmål og tilgang, ud fra indsamlede erfaringer.

Delmål fase I, indeholder et analogt værktøj, som giver vores studerende et klarer, og en hurtigere indføring i integrerede designprincipper med forskellige tematiseringer, hvor bæredygtighed ses som det primære fokus, og en selvfølge mod byggebranchens fremtidige mål og krav. Herunder vil tilgangen være at pejle de studerende mod vigtige fokusområder indenfor bæredygtigt byggeri, herunder er f. eks. energi og miljø og indeklima.

Disse integrerede designvilkår er således ganske komplekse i analysefasen i en sammensat kontekst og i en holistisk tværfaglig helhedsforståelse.

Via didaktiske overvejelser har projektet til formål, at kunne tilføre vores studerende innovations- kompetencer, i et således omfang at konceptuelle værdier kan identificeres og indbygges i projekterne.

Projektets anden del har fokus på en videreudvikling af et konceptuelt værktøj, der fordrer idegenerering, således at muligheden for fordybelse øges i forhold til den faglige indholdsdimension. Herunder en undersøgelse af hvordan facilitator rollen styrkes, således at værktøjet/ idegenereringen får højere værdi for de studerende og deres arbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/12/14