Intentional Relationship Model: oversættelse af undersøgelsesredskaberne Self-Assessment of Modes og Clinical Assessment of Modes

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved klientcentrering interagerer ergoterapeuten med klienten og er dermed selv et vigtigt virkemiddel i interventionen. The Intentional Relationship Model (IRM) af RR Taylor beskriver, hvordan ergoterapeuten kan gøre brug af seks terapeutiske tilgange (modi) i samarbejdet med klienten. Studier viser, at ergoterapeuter har forskellige præferencer for, hvilke modi de anvender, og at der kan være et misforhold mellem de modi, ergoterapeuten anvender og som klienten efterspørger. Ergoterapeuter kan med fordel blive mere bevidste om egen terapeutisk stil og tilpasse den til den enkelte klient.
Derfor har Taylor udviklet redskaberne Clinical Assessment of Modes (CAM) og
Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAM).

SAM er udviklet til at gøre ergoterapeuter bevidste om, hvilke modi de overordnet foretrækker at anvende i klient-terapeut relationer.
Redskabet indeholder 20 korte casebeskrivelser med hver et praksis dilemma.
Svarmulighederne afspejler de seks modi.

CAM tager udgangspunkt i én konkret klient-terapeut relation og anvendes før/efter en ergoterapeutisk intervention. CAM indeholder i alt 30 items om de seks modi. Der findes fire forskellige versioner af CAM. I dette projekt indgår CAM-C1, CAM-C2 og CAM–T, da disse versioner tilsammen kan belyse både klientens og ergoterapeutens perspektiv for brug af modi.

For at kunne anvende disse redskaber i dansk praksis, er der behov for at oversætte og senere validere disse redskaberne. Arbejdet baseres primært på retningslinjer publiceret af COSMIN initiativet og foregår i 6 trin.

Projektet vil have relevans for ergoterapeuter i klinisk praksis og for ergoterapeutstuderende, da redskaberne kan være med til at styrke og forbedre deres terapeutiske stil. Forskning har vist at det kan have afgørende betydning for at skabe en god relation til klienten og dermed fremme klientens engagement i aktivitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1831/12/19

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.