Intraprenøriel sygeplejepraksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et 3 ugers samarbejdsprojekt mellem 9 sygehusafdelinger/plejecentre og 9 grupper af studerende ved afslutningen af 2. semester på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. De studerende har på baggrund af studiebesøg og Karl Tomms spørgeguide afdækket, idégenereret, afprøvet og evalueret på forbedringsforslag ift. nogle af de grundlæggende sygeplejeudfordringer som opleves i praksis.
Projektet er økonomisk støttet af Fonden For Entreprenørskab.

Nøgleresultater

Både kliniske vejledere, de studerende og vi undervisere vurderer at konceptet er godt og værdifuldt for de studerendes uddannelse og at løsningerne skaber værdi for praksis.
Samarbejdet mellem uddannelse og praksis har et stort udviklingspotentiale,men der opleves strukturelle udfordringer imellem "silo" praksis og "silo" teori.
Forløbet giver gode muligheder for at udvikle de studerendes innovations/entreprenørskabskompetencer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/12/1712/01/18

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • kreativitet, innovation, entreprenørskab, sygeplejerskeuddannelse