Involverende formidling for børn - 3 kulturer med ét smæk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Titel

Involverende formidling i kulturinstitutioner eller
Kunstbaserede metoder – det er for børn.

Deltagende institutioner: Pædagoguddannelsen, UCN, Hjørring kunstmuseum, Vendsyssel historiske museum, Hjørring teater, Udøvende kunstnere. Desuden er Naku uddannelsen inviteret til deltagelse i projektet.
Aftale om gennemførelse og medfinansiering af deltagende institutioner og kontakt til regionen mhp. aflønning af kunstnere (i mindre målestok)
Motivation og formål
Dette projekts fokus er på nye formidlingsformer og netværksdannelse imellem kulturinstitutioner og videninstitutioner med fokus på børns deltagelse i kulturoplevelser.

Den betydelige reduktion af de æstetiske fag i Pædagoguddannelsen gennem årene skaber et behov for et større samspil med professionelle kunstnere og kulturinstitutioner. Det er i mødet med kunsten, at børnene sikres oplevelsens nærvær og ’magi’, og det er ved pædagogers og formidleres mellemkomst, at disse værdier fastholdes og bearbejdes, så de kan styrke personlig vækst, dannelse og læring.

Formålet med projektet er a)at udvikle prototyper for en publikumsinvolverende pædagogik, der inddrager børn og unge. b) at udvikle en kulturformidlende pædagogik for målgruppen. Videnmæssigt bygger projektet på Art Based innovation, som deltagerne fra UCN i allerede har arbejdet med i flere år. C) Desuden er formålet at opbygge netværk til fortsættelse og udvidelse af samarbejdet kulturformidling og pædagogik indenfor området.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1629/06/17

Samarbejdspartnere