Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er i de seneste år sket en samfundsudvikling og et ændret syn på inddragelse af børn og unge. Både på det politiske og faglige felt er høje ambitioner om børneinvolvering og med fokus på flere inddragelsesarenaer.
Gladsaxe Kommune har høje ambitioner og har derfor indgået et partnerskab med UNICEF om at blive Børnevenlig By. Intentionen er at styrke børn og unges rettigheder gennem inddragelse -"retten til at blive hørt".

Gladsaxe kommune har ambitionen om at uddanne 20 ambassadører, der skal sikre:
Involvering af børn og unge i alderen 0-25 år skal øges for at:
Styrke børn og unges muligheder for at være aktive medborgere og indgå i udviklingen af en bæredygtig by og lokalsamfund
Styrke børn og unges muligheder for at udvikle synspunkter, sige deres mening og indgå i fællesskaber i dagtilbud, skole, uddannelse generelt og i fritidstilbud
Styrke børn og unges muligheder for at blive inddraget i sociale tilbud og beslutninger, der vedrører deres individuelle liv
Kort titelBørnevenlig by
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/2201/08/23