It i den innovative skole. Nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål og opbygning:
For at tilegne sig det 21. århundredes kompetencer er det vigtigt, at elever kan bruge it på kreative måder til løsning af faglige problemstillinger. Hensigten med projektet er at understøtte sådanne innovative anvendelser af it i skolens faglige undervisning. Fem didaktiske forløb er sat sammen med det formål at bidrage til udvikling af en sådan innovativ undervisning ved hjælp af it. Projektet har samtidigt også en målsætning om at frigive mere tid til undervisningen.

De fem didaktiske forløb afprøves i udvalgte skolefag og klassetrin, og derudover igangsættes en understøttende, tværgående mediepatrulje, der styres af skolens it-vejledere og involverer elever på forskellige klassetrin. I mediepatruljen lærer elever om forskellige teknologier - med fokus på dem, der indgår i de didaktiske forløb - og den viden formidler de videre til klasser på forskellige årgang. En grundtanke i projektet er, at sikre vedvarende ændringer i skolens undervisning, og derfor er en forandring af skolens organisation og kultur også en del af interventionen. Der er knyttet fire demonstrationsskoler til projektet.

Projektets organisering:
"It i den innovative skole- nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede" er et samarbejde mellem forskere, konsulenter og skoler (lærere, pædagoger, it-vejledere og ledere) om at udvikle innovative rammer for brug af it på skolerne. Projektet er organiseret omkring følgende forskellige forløb og indsatser på et didaktisk, skoleudviklings- og teknologisk plan:

Didaktiske forløb:
Der er fem didaktiske forløb i projektet, som inspiration til at udvikle innovativ undervisning med brug af it. Forløbene er:
Forløb 1: ”Eksperimenterende fællesskaber – Minecraft i dansk”, 0.-2.- klasse.
Forløb 2: “Grubletrolden Tumle”, stokatisk, 3. klasse.
Forløb 3: “Unge og medier”, statistik, 6. klasse.
Forløb 4: “Energi – hva’ nu?”, tværfagligt forløb, 7. klasse.
Forløb 5: “Shop-A-Blog”, engelsk forløb, 8. klasse.

Skoleudvikling:
Udvikling af skolens organisering mm. omfatter bl.a.:
* at identificere skolens udgangspunkt i form af nuværende organisation og ledelsesstruktur
* at identificere hensigtsmæssige udviklingsveje, og at sætte nogle innovative mål for skolen som organisation.

Mediepatruljen:
Mediepatruljen er en elevbåren teknologisk indsats med eleven som en central vidensformilder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/12/15

Samarbejdspartnere

Emneord

 • it
 • Integration af it i undervisning
 • kompetenceudvikling
 • Udvikling af det 21. århundredes kompetencer
 • innovativ undervisning
 • innovation
 • Innovative undervisningsforløb
 • folkeskolen
 • it
 • organisationsudvikling
 • Flerstrenget interventionsforskning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.