Job To Go - Udvikling, følgeforskning og formidling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Job To Go er et samskabelses- og forskningsprojekt som opbygger, undersøger og formidler viden om en tværgående beskæftigelsesindsats mellem socialpsykiatri, jobcenter og (socioøkonomiske) virksomheder i Roskilde.

Indsatsen tager afsæt i Kaffe Karmas kaffecykler, hvor borgere med psykiske vanskeligheder kan afprøve dem selv i arbejdet med at brygge kaffe med støtte fra frivillige. Borgerne aflønnes via det sociale frikort og hjælpes videre på arbejdsmarkedet af socialpsykiatrien og et virksomhedsnetværk.

Viden opsamles og formidles videre på grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt gennem forskning af socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2030/11/21

Samarbejdspartnere