JobForm - et erhvervsrettet forsøgsprojekt for ledige med overvægtsproblemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt JobForm var et EU-støttet projekt, der havde det overordnede formål at få ledige med overvægt som barriere tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet. Baggrunden for projektet var et ønske fra kommuner og faglige organisationer om en særlig indsats for ledige med overvægtsproblemer.
Projektet forløb over et halvt år med opstart i begyndelsen af 2006 på Jobcenter Randers, Jobcenter Århus Nord og Jobcenter Djursland, som udgør en del af Århus Amts specialiserede revalideringsindsats. De tre jobcentre indgik i det samlede projekt med hver 11 deltagere – således at der i alt var 33 deltagere i projektet. Endvidere var Jobcenter Silkeborg repræsenteret til fællesmøder omkring JobForm med henblik på at høre om og lære af erfaringerne.
Projekt JobForms overordnede mål var at afprøve, om en række parallelle indsatser inden for sundheds-, livsstils- og arbejdsmarkedsområdet ville hjælpe deltagerne tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato16/01/0606/07/07

Emneord

  • aktivitet
  • handlekompetence
  • ernæring
  • overvægt
  • sundhedspædagogik
  • arbejdsmarked