Køn, ligestilling og børnebøger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formålet var at skærpe fokus på dette område, og som en måde at skabe viden om køn, kønnede diskurser, ligestilling og mangfoldighed i daginstitutionsområdet og indskolingen. Dertil kommer et uddannelsesperspektiv, der har fokus på, at studerende uddannes til at kunne perspektivere, have fokus på, og arbejde med dannelsesprocesser, der har diversitet som omdrejningspunkt. At studerende har kompetence til at arbejde og tale med børn om for eksempel forskellige måder at være køn på, om forskellighed i forhold til familieformer, identitet, seksualitet, og derigennem bidrage til dannelsesprocesser, der sætter mangfoldighed og respekt for forskellighed i fokus.
Projektet er en del af et nordisk projekt, formuleret af Nordisk Ministerråd. Formålet med projektet er fokus på ligestilling i børnehaver ved at fremme ansattes kompetencer ved øget bevidsthed om og kundskab i arbejdet med ligestilling – specifikt i forhold til litteratur og fortælling. Dette overordnede projekt ledes af Ole Bredesen Nordfjell (sociolog og seniorrådgiver), ansat i ”Reform – ressurssenter for menn, oppdragstaker og prosjektledelse ”

Målet med projektet har været at indsamle empiri, der relaterer til problemformuleringen:
Bekræfter eller udfordrer den børnelitteratur, der læses for børn i dagtilbud og indskoling traditionelle kønsroller?
Konkret har de studerende arbejdet med undersøgelsesspørgsmål som:
Kalder børnebøgerne på mange forskellige måder at være dreng/pige på eller fortælles traditionelle og éntydige køn frem?
Hvilke bøger præsenteres for børn i dagtilbud og indskoling? Hvilke bøger læses for børn? Hvad er børnenes præferencer?
Leverancer
Ved deltagelse i projektet har de studerende arbejdet med og leveret:
• Projektdesigns og projektplaner
• Undersøgelsesprojekter
• Anbefalinger af læst og analyseret nyere dansk børnelitteratur. Indgår i nordisk ressource -website.
• Cases: Pædagogfaglige teoretiske og praktiske perspektiver på børnelitteratur. Indgår som teoretisk perspektiv i forhold til nordisk ressource- website


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1429/01/16

Emneord

  • børnekultur
  • køn
  • ligestilling
  • børnebøger
  • pædagogisk arbejde