Kønnede børnefællesskaber i understøttende undervisning i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil undersøqe børnefællesskaber i folkeskolens understøttende undervisning med fokus på køn med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet:

I hvilke situationer lykkes det, at traditionelle kønsmønstre og kønsroller opløses? – hvor og hvordan opstår disse ”sprækker”?
Hvad kendetegner sprækkerne? Hvad sker der? Hvad gør børnene? Hvad gør de voksne?
Hvad er traditionelle kønsmønstre og kønsroller? – som distinktion fra at de ophæves?
Hvad kan være kriterier for at tale om at ”det lykkes” at ophæve traditionelle mønstre?
Centrale begreber: barnets alsidige udvikling, femininitet – maskulinitet, sprækker, kønnede fællesskaber…..

Designet tager metodiski en GroundedTheory – tilgang, hvor der empiriindsamles som observationer og inerviews af børn og muligvis pædagoger/lærere

På baggrund af analyser af indsamlet materiale, vil der være fokus på anbefalinger samt udvikling af konkrete produkter rettet mod undervisning og kompetenceudvikling.- resultaterne vil formidles dels i form af børnenes stemmer; dels i papers som kan indgå i pædagoguddannelsens og læreruddannelsens undervisning
Projektet er en del af at nationalt projekt: Projekt Køn seksualitet og mangfoldighed i pædagoguddannelsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/12/1410/08/16

Finansiering

  • Børne- og undervisningesministeriet

Emneord

  • børn
  • køn
  • fællesskaber
  • grounded theory
  • understøttende undervisning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.