Projektdetaljer

Beskrivelse

Dagtilbud Skanderborg Vest, Skanderborg kommune, har med ansøgning af den 2. december 2013 søgt Ministeriet for Ligestilling og Kirke om økonomisk støtte til projektet ”Mangfoldighed i Skanderborg Vest - jeg gør det samme, bare på en lidt anden måde…”.
Ministeriet har valgt at bevilge støtte til projektet i form af et tilskud på
338.000 kr. Vi skal som dagtilbud selv investere 60.000 kr. i projektet. Projektet er planlagt fra d. 1.1.2014 til og med d. 1.8. 2015.

Vi ønsker at undersøge, hvad mangfoldighed er, og afprøve hvad dette øgede fokus kan tilføre det praktisk pædagogiske arbejde på 0-6 års området.

Vi tror på, at det netop i denne aldersgruppe er ekstra vigtigt at børnene får et bredt spekter af identifikationsmuligheder og at det er af største vigtighed, at der bliver skabt et inkluderende miljø der vægter maskuline og feminine aktiviteter og samværsformer ligeligt. Vi vil ligeledes se på hvordan det nye fokus kan tænkes ind i kommunikationen til nye familier, nye medarbejdere og internt i Dagtilbuddet Skanderborg Vests visioner og værdigrundlag.
Dette vil vi imødekomme ved en 3-sidet indsats:

1) Tiltrække flere mandlige medarbejdere til de 4 institutioner i dagtilbuddet.
2) Skabe større fokus og nye erfaringer med værdien af en mangfoldig personalegruppe, blandt ansatte, institutionens forældre, kommunens øvrige daginstitutioner og potentielle ansøgere og sætte denne viden i spil i praktisk pædagogisk arbejde på en meningsfuld måde.
3) Partnerskabet med Videns center for Pædagogik og Pædagogisk arbejde skal sikre en ekstern indgang til produktionen af ny viden på området.

Vi ønsker at styre mod en mere mangfoldig personale sammensætning og skabe et mere mangfoldigt børnemiljø, dette vil vi blandt andet gøre ved at tage kontakt til gymnasier og øvrige uddannelsesinstitutioner og præsentere de potentielle mandlige kandidater for den faglighed og de muligheder, der ligger i det pædagogiske arbejde i 0-6 års området. Den nye viden vil vi bruge fremadrettet, når vi skal rekruttere nye medarbejdere.

Der skal derfor igangsættes en forandringsproces med den nuværende personalegruppe, der skal imødekomme den nytænkning af dagligdagen og rutiner, som et fokus på mangfoldighed vil kunne afstedkomme, herunder tilstedeværelsen af flere mandligt ansatte. Der vil blive lavet konkrete tiltag, der skal medvirke til at skabe refleksionsrum for de ansatte medarbejdere, således at der på sigt kan ændres tankemønstre, vaner og principper for accepteret adfærd i institutionerne.

Der skal i perioden løbende eksperimenteres med aktiviteter for børn, der har fokus på henholdsvis maskulint og feminint prægede samværsformer. I den forbindelse ønsker vi at børnene får større mulighed for at afprøve - og spejle sig i forskellige typer af aktivitetsformer og rollemodeller. Det er et mål for os, at børnene også kan mærke og se en synlig ændring i det daglige liv i institutionerne.

Indsatsen understøttes af den nyligt lancerede børnepolitik i Skanderborg Kommune, der bl.a. lyder: ”I Skanderborg Kommune vil vi betragte mangfoldighed og forskellighed som en styrke.” (Den bedste start på livet s.13) Vi har i forvejen et fokus på at skabe inkluderende børnemiljøer, og i den forbindelse vil mangfoldighedsperspektivet være yderst relevant for en forandring af institutionernes pædagogiske fokus. Dette understøttes yderligere af dele af dagtilbuddets kontraktmål for 2014: ”At aktivitetsudvalget, personalet og ledelsen arbejder for at skabe en forståelse for den fælles opgave i at skabe gode inkluderende miljøer.”

Under projektet, vil der sideløbende blive arbejdet ud fra et forskningsmæssigt perspektiv, der skal være med til skabe ny viden om blandt andet sproget og kulturens betydning i rekruttering og fastholdelse af mænd til pædagogisk arbejde med 0 - 6 årige.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/16

Emneord

  • Børn og unge
  • køn
  • mangfoldighed