Karriereveje for Social og sundhedsassistenter inden for demens og psykiatri

Projektdetaljer

Beskrivelse

I september 2022 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Psykiatri og demens – Specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter”, som beskriver mål, indhold og niveau for to nye specialiseringsforløb, der imødekommer behovet for, at flere social- og sundhedsassistenter får styrkede sundhedsfaglige kompetencer til at varetage de stadigt mere komplekse opgaver inden for arbejdet med psykiatri og demens. Intentionen med specialiseringsforløbene er således at styrke den kliniske praksis og samtidig skabe karriereveje for social- og sundhedsassistenterne.
I oktober 2023 besluttede Sundhedsstyrelsen (SST) og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), at specialiseringsforløbene skal udmøntes i to moduler på akademiuddannelsen i sundhedspraksis i hhv. psykiatri og demens.
Professionshøjskolen UCN er lead på denne opgave på vegne af udbyderne af akademiuddannelsen med følgende opdrag fra SST/UFS:
● Modulernes indhold skal være tæt koblet til praktisk og patientnært arbejde. Der skal sikres overførbar viden til det kliniske arbejde og transfer til øvrige kollegaer.
● Opbygning og undervisningsform skal være praksisnær med fokus på læringsmuligheder i det kliniske arbejde.
● Modulerne skal tilrettelægges med høj grad af fleksibilitet, så opgaveløsningen på arbejdsstederne kan opretholdes. Fokus på online/blended learning.
● Modulerne skal udvikles i tæt samarbejde med praksis
Design af de to akademiforløb kræver således et indgående kendskab til praksis, og de udfordringer social- og sundhedsassistenter møder i deres daglige opgaveløsning, kombineret med en stærk fagfaglig indsigt og pædagogiske didaktiske kompetencer. Det er derfor afgørende, at udviklingen varetages i et tæt samarbejde mellem de relevante parter bag rapporten fra 2022. Parterne er: • Sundhedsstyrelsen, FOA, KL og Danske Regioner. - Særligt for demensforløb også: Nationalt Videnscenter for Demens, kommunernes psykiatriske og demensfunktioner. o Særligt for psykiatriforløb også: Den regionale psykiatri og kommunernes socialpsykiatriske tilbud.

Nøgleresultater

Udvikling af to akademimoduler på 10 ECTS inden for henholdsvis demens og psykiatri
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/01/2401/01/25

Samarbejdspartnere

  • FOA - Fag og Arbejde
  • Sundhedsstyrelsen
  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Kommunernes Landsforening
  • Nationalt videnscenter for demens
  • Danske Professionshøjskoler (leder)

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Uddannelse af social og sundhedsassistenter