Klassiker og konvergens - læreren og eleven i mødet med den ældre tekst

Projektdetaljer

Beskrivelse

Jeg ønsker at undersøge og afprøve, i hvilket omfang en litteraturdidaktik funderet i dels kognitiv poetik, dels fænomenologisk læsning og procesorienteret arbejde med læserens aktivering af betydningspotentialet i teksten kan bidrage til et reelt tekstarbejde hos lærerstuderende. Jeg ønsker ligeledes at inddrage de studerende i refleksionen over denne undervisning og i et reflekteret undersøgende arbejde med undervisning i ældre tekster i forbindelse med deres praktik i faget dansk. Endelig vil brugen af nye medier – herunder interaktive tavler – udgøre en væsentlig dimension i den udvikling af skitser til en ældre litteraturs didaktik, som er udviklingsarbejdets mål i sidste ende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/08/1031/05/11

Emneord

  • sprog
  • ældre tekster
  • litteraturhistorie
  • litteraturdidaktik
  • oplæsning
  • fortolkning