KLEO-projektet: Klasseledelse Og Erfaringsopsamling i ungdomsuddannelserne

  • Lund, Lea (Projektleder)
  • Brinch Tomsen, Mette (Projektleder)
  • Kjærsholm Boie, Mette Alma (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Skoleudvikling – fokus på ungdomsuddannelsernes pædagogik og klasseledelse
På flere ungdomsuddannelser i region Midtjylland skal lærerne nu arbejde med at udvikle deres klasseledelse, og eleverne skal evaluere lærernes adfærd i KLEO-projektet (Klasseledelse og ErfaringsOpsamling).


Projektet er et samarbejde mellem Handelsgymnasiet Skive og Aarhus Universitet og er støttet af Region Midtjylland.


I KLEO-projektet videreføres de gode erfaringer fra ROK-projektet (Relationskompetence Og Klasseledelse i gymnasiet) som handler om, at lærerne eksperimenterer i deres undervisning, dvs. de er undersøgende og dermed en art forskere i egen praksis. Lærerne får således tilført mulighed for et refleksionsrum, hvor de kan arbejde med udviklingen af deres undervisning fx gennem observation af hinandens og egen undervisning samt brugen af en særligt udviklet elevevaluering kaldet QTI, der kan bruges som en form for samtaleredskab med henblik på at udvikle sin lærerrolle.


Forskning viser, at det betyder meget for elevernes motivation og læring, om de har et positivt forhold til læreren. Det har for eksempel betydning, om læreren er venlig og forstående og viser interesse for eleverne, om der er klare rammer, hvor meget medbestemmelse eleverne får, og om læreren ofte er strengt irettesættende.
Men det er ikke givet, at alle lærere er bevidste om, hvad deres måde at være sammen med eleverne på betyder for, hvad eleverne lærer.


Derfor får lærere på fire ungdomsuddannelser i Region Midtjylland nu mulighed for at arbejde med deres lærerrolle. Det skal blandt andet ske ved, at eleverne evaluerer deres lærere i et skema med nogle parametre, som afspejler, hvordan eleverne oplever, at læreren er i undervisningen. Skemaet er blevet til med inspiration fra Holland og er empirisk velafprøvet.


”Med QTI-evalueringsskemaet har vi fået et redskab, som holder et spejl op foran læreren og viser, hvordan eleverne i den enkelte klasse oplever ham eller hende. Det er ikke et hurtigt fix, som fortæller læreren, hvordan undervisningen skal være, men det tager temperaturen på undervisningen og giver nogle pejlemærker til læreren,” siger Lea Lund, der er adjunkt på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet og forskningsleder på projektet ”Klasseledelse og ErfaringsOpsamling i ungdomsuddannelserne” (KLEO), der skal udvikle lærernes kompetencer i Region Midtjylland.


Formålet med at anvende evalueringsskemaet er at styrke den positive lærer/elev-relation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1701/08/20