Klimavejen i Hedensted: Nedsivning af overfladevand gennem permeable belægninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hovedparten af dræninfrastrukturen i Danmark består af et fælles kloaksystem. Denne løsning har vist, ikke at være gearet til det aktuelle dræningsbehov; hvor tætbefolkede byer er særligt udfordret. LAR bliver i stor udstrækning anvendt, men LAR kan imidlertid være vanskeligt at anvende i tætte byområder. Et andet ud-fordrende problem med LAR-løsninger, herunder permeable belægning, er, hvordan en potentiel forurening håndteres og hvordan det sikres, at systemet er operationelt nu og i fremtiden. I et forsøg på at løse disse udfordringer vil projektet udføre en række forsøg med permeable belægning, også kaldet en klimavej.

Dette projekt vil omfatte:
- Etablering af en klimavej (en test installation)
- Undersøgelse af nedsivningspotentialet i de forskellige typer af permeable belægning
- Undersøgelse af oprydningspotentiale af forureningskomponenter
- Afklaring af mulighederne for indarbejdelse grønne løsninger i form af geotermisk varme/køling i klimavejen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1701/03/23

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Hedensted Kommune (Projektpartner)

Emneord

 • Byggeri, miljø og energi
 • klimaforandringer
 • overfladevand
 • nedsivning
 • permable belægninger

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • Klima100

  Andersen, Theis Raaschou (Modtager) & Thøgersen, Lotte (Modtager), 23 maj 2018

  Pris: Udnævnelse