Klinisk forankrede bachelorprojekter

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets aktiviteter skulle skabe rammer for at støtte de sygeplejestuderende i at indhente empiri til eget bachelorprojekt under trygge rammer i et kendt miljø hvor en del af den eksisterende klinisk funderede sygeplejeforskning er kendt af den studerende.
  Projektets overordnede mål er derfor, at de sygeplejestuderende får øget handlekompetence i forhold til en kritisk undersøgelse, vurdering og formidling af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden ud fra kliniske problemstillinger, der er praksisnære og relevante samt interessante for de kliniske uddannelsessteder.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/0901/10/10