Klinisk retningslinje for ernæring og træning til ældre medicinske patienter

  • Leegaard Andersen, Aino (Projektleder)
  • Bodilsen, Ann Christine (Projektleder)
  • Beck, Anne Marie (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

At blive ældre er forbundet med et gradvist tab af både muskelmasse og muskelstyrke. Noget, der forværres yderligere ved kronisk sygdom, reduceret kostindtag og en stillesiddende livsstil. Følgerne heraf vil typisk være nedsat mobilitet (problemer med at gå eller at rejse sig fra en stol) og begrænsninger i hverdagsaktiviteter (indkøb, rengøring og personlig pleje).
Disse følger kan afhjælpes ved i tide at sætte ind med relevante ernærings- og træningsindsatser.

Denne nationale kliniske retningslinje kortlægger således effekten af forskellige ernærings- og træningsindsatser rettet mod svage ældre (ældre med geriatriske problemstillinger), som enten er hjemmeboende eller bor på plejehjem.

Det undersøges i retningslinjen bl.a., hvilken type af træning de svage ældre har brug for, hvor længe ernæringsindsatsen bør vare, samt om man bør kombinere ernærings- og træningsindsatserne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1531/01/17