Knotworking

Projektdetaljer

Beskrivelse

Knotworking er en samarbejdsform under udvikling. I Knotworking arbejdes der både med procesfacilitering og nye teknologiske/digitale muligheder – ambitioner der er arbejdet med i byggeriet gennem snart flere årtier. Knotworking har fokus på at skabe nye relationer mellem parterne i byggeriet, dermed åbnes der for en gentænkning af en række tidligere forandringsprogrammer. Hvor der har været en tendens til at adskille forandringsprogrammer om IKT (fx DDB og CUNECO) og samarbejdsformer (fx LEAN og Partnering), lægges der med Knotworking op til integrerede processer med fokus på byggeriets livscyklus. Nye relationer ses som potentiale for forandring og implementering af nye teknologier i byggesektoren, omvendt formes relationerne af teknologi i en kontekst. Konteksten forstås som helheder af levende ressourcer (partnere/interessenter/aktører), teknologier, materialer, normer og regler, samt praksisser. Der kan med fordel arbejdes med forskellige aktiviteter der fremmer anvendelsen af nye teknologier og giver de enkelte aktører et motiv eller et mål, der gavner udviklingen af nye relationer i byggebranchen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/02/14 → …