Kogebog til mennesker med demens

Projektdetaljer

Beskrivelse

Aktiv deltagelse i hverdagsaktiviteter har betydning for fx velvære og identitetsfølelse. Når mennesker får demens vil mange almindelige gøremål blive vanskeligere. For mange er madlavning en central daglig aktivitet, men i takt med at hukommelsen og evnen til at klare flere ting på samme tid svigter, kan det blive en udfordring. Udover nedsat mulighed for at deltage i eget liv øges risikoen for, at den demente bliver under- og/eller fejlernæret. Målet med projektet er at bidrage til at fastholde madlavning som en central hverdagsaktivitet for mennesker med demens, og derigennem mindske risikoen for aktivitets- og identitetstab, samt øge madglæde og god ernæringsstatus hos den enkelte. Formålet med projektet er at udvikle et praktisk anvendeligt redskab til brug for den, der er tæt på den demente. Redskabet er målrettet de, der ønsker at lave mad sammen med den hjemmeboende demente, der er i de første stadier af sygdommen. Udover individuelt tilpassede opskrifter kan redskabet fx indeholde inspiration og metoder til arbejdet i køkkenet. Projektet er et tværfagligt udviklingsprojekt og er tilrettelagt som aktionsforskning for at kunne udvikle både til og med praksis. I projektet gør vi brug af metoder fra brugerdreven innovation i flere af projektets faser. Dette sker ved at inddrage og samarbejde med relevante aktører fra praksis til bl.a. vidensindsamling, sparring og afprøvning af redskabet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/08/1301/12/17

Emneord

 • demens
 • madlavning
 • aktivitet
 • ergoterapi
 • fastholde
 • forebyggelse
 • aktivitetstab
 • ernæring
 • forebyggelse
 • hverdagsliv
 • madlavning
 • livskvalitet
 • identitet
 • roller

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.