Kollaborative og innovative læreprocesser i et multimodalt læringsmiljø, med afsæt i CSCL modeller og RPL: ph.d.-projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

PhD projektets formål
PhD projektet har med afsæt i UCN´s nye læringstilgang Refleksiv praksislæring (RPL) til formål gennem Design Based Research og kvalitative analyser, at danne teori og udvikle nye koncepter for hvordan innovationsdidaktikken samt ”computer supported collaborativ learning” (CSCL) kan bidrage til at styrke kollaboration, refleksion og problemløsning på tværs af uddannelser, fag, nationaliteter gennem multimodale læringsmiljøer. Her er målet, at styrke de studerendes muligheder for opnå generiske kompetencer frem for kun at tilbyde et ensidigt fokus på videnstilegnelse. (UCN, 2015; pub.uvm.dk).
Hermed afgrænses PhD-projektet til at omhandle samspillet imellem praksisnær faglighed, innovationskompetence og foretagsomhed med henblik på, at de studerende opnår helt konkrete erfaringer i forhold til på den ene side, at kunne agere reflekterende og innovative og på den anden side handle på deres ideer. Det med en dybde og kvalitet som senere kan bruges i et fremtidigt arbejdsliv (www.ffe-ye.dk; regeringen, 2007; UCN læringstilgang, 2015).

PhD projektets primære genstandsfelt vil være teknologiuddannelserne på UCN, men med et klart generaliseringsaspekt i forhold til UCN som helhed. Dette valg er foretaget på baggrund af, at de studerende på teknologiuddannelserne har en række karakteristiske læringsforudsætninger, der skaber særlige vilkår i forhold til at bringe praksis helt ind i læringsrummet gennem refleksiv praksislæring (www.UCN.dk; UCN læringstilgang, 2015).
Problemformulering
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1501/12/19

Emneord

  • innovativ undervisning
  • professionsdidaktik
  • kreative processer
  • blended learning
  • innovation og entreprenørskab
  • læreprocesser