Kombineret varmelager og energioptager

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at kombinere indvinding af jordvarme med et vandbaseret varmelager, der sammenbygges med varmeoptageren. Projektet undersøger systemets effektivitet, udbygning af systemet med hhv. en kondenseringsenhed og solfangerenhed. Projektet vil desuden udbygge anlægget med en nyudviklet styringsenhed.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato01/12/11 → …