Kompetence- og erfaringsorienteret Undervisning for Bæredygtig Udvikling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undervisning for Bæredygtig Udvikling (UBU), eller Education for Sustainable Development (ESD), kalder på en helhedsorienteret tilgang, der understøtter elevers kompetencer og muligheder for at forestille sig forskellige fremtider. Meget af det materiale, som allerede findes til klimaundervisningen i folkeskolen, lægger op til, at eleverne får kendskab til og viden om forskellige klimarelaterede naturfaglige begreber og fænomener, altså det vi kalder ESD I.
KUBU vil løfte undervisningen, så eleverne både får viden om problemstillinger og kompetencer til og erfaring med at løse klimarelaterede problemstillinger, ofte refereret til som ESD II i litteraturen1. I KUBUs undervisningsmateriale vil der blive taget udgangspunkt i Unescos anbefalinger for god bæredygtighedsundervisning, som er orienteret mod aktiv elevdeltagelse, dialog og autentisk forankring i hverdagslivet. UNESCO peger på en række kernekompetencer (se skema 1 bagerst), som tilsammen kan bidrage til at udvikle elevers handlekompetence, herunder erfaring med at analysere komplekse systemer, modellere fremtidsscenarier og identificere interessenter og konflikter.
KUBU består af tre dele
1. tre undervisningsforløb der på eksemplarisk vis inspirerer og støtter læreren i at planlægge klimaundervisning på mellemtrinnet og i udskolingen
2. en generel lærervejledning til de tre undervisningsforløb, der giver redskaber til at planlægge undervisningen
3. en lærervejledning som giver indsigt i relevant didaktisk forskning, der kan inspirere lærerne til selv i fremtiden at udvikle ESD II-understøttende undervisningsforløb
Kort titelKUBU
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2231/01/24

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • undervisning for bæredygtig udvikling