Kompetenceforløb (del 1 og 2) om entreprenørskab og teknologiforståelse for medarbejdere i VIA-studentervæksthuse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Teknologiforståelse er en ny faglighed med fokus på digitale teknologier. Et nyt dannelsesområde og en ny basiskompetence – helt på niveau med at kunne læse, skrive og regne. De studerende skal forstå de digitale teknologier og kunne erkende og udtrykke sig gennem dem. Den nye faglighed kræver pædagogisk, didaktisk udvikling - gennem eksperimenter og praksisforankring på de enkelte uddannelser. Og i studentervæksthusene. Derfor:
Hvordan kobler vi i VIA studentervæksthuses entreprenørskabsfaglighed med den nye faglighed teknologiforståelse? Hvorfor er det meningsfuldt? Hvilke uddannelsestilbud vil vi tilbyde de studerende i vores 8 studentervæksthuse?
Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for et aktionslærings-præget kompetenceudviklingsforløb henover efteråret 2021 og vinteren 2022.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/08/2131/01/22