Kompetenceløft for Dagtilbud Københavns Kommune - Ny Styrket Læreplan

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kompetenceudvikling i form af lokale læringsforløb i Københavns Kommune indenfor rammerne af den politiske aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet". Læringsforløbene er en del af det nationale kompetenceløft i forbindelse med Ny Styrket Læreplan og har til formål at understøtte, at faglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere såvel som forvaltningsniveauet er klædt på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Ca. 1000 medarbejdere deltager i læringsforløbene.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1931/08/22

Emneord

  • Børn og unge
  • Børn og unge
  • Dagtilbud
  • Dagtilbudsreform
  • Strategisk ledelse
  • Evaluering
  • Faglig ledelse
  • Læringsmiljø
  • Læringsfællesskaber

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.