Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen

 • Nortvig, Anne-Mette (Projektdeltager)
 • Andersen, Lars Bo (Projektleder)
 • Middelboe Rehder, Mads (Projektdeltager)
 • Hjorth, Mikkel (Projektdeltager)
 • Andersen, Bjarke Lindsø (Projektdeltager)
 • Nielsen, Lone (Projektdeltager)
 • Jepsen, Kaj Nedergaard (Projektdeltager)
 • Kornholt, Britta (Projektdeltager)
 • Lorentsen, Rasmus Fink (Projektdeltager)
 • Jespersen, Peter (Projektdeltager)
 • Emtoft, Laura Mørk (Projektdeltager)
 • Jespersen, Peter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med denne sektorindsats er at udvikle en bæredygtig model for gennemførsel af sammenhængende, dyb og praksisforandrende kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen (LU). Konkret får landets professionshøjskoler et solidt fundament for at arbejde med udviklingslaboratorier som ramme for kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning inden for teknologiforståelse i læreruddannelsens fag. Det udviklede format afprøves for i alt 60 undervisere indenfor fagområderne dansk og pædagogik og lærerfaglighed (PL). Underviserne arbejder substantielt med teknologiforståelse som ny faglig-hed i egen praksis gennem forløb, hvis indhold og didaktik er tilrettelagt af fageksperter på tværs af UC’erne. Hensigten er at skabe en blivende praksisændring for de 60 undervisere samt et solidt videngrundlag både nationalt og lokalt på hver UC, der kan tjene som udgangs-punkt for en efterfølgende videreudvikling og opskalering af den afprøvede model for kompetenceudvikling
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2031/12/22