Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning. Ph.d.-projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

STEM er akronym for science, technology, engineering og mathematics. Både nationalt og internationalt er der efterspørgsel på elever og studerende med STEM-kompetencer. Der findes aktuelt ikke beskrivelser af STEM-kompetencer, som kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret STEM-undervisning.
Forskning har vist, at hvor der anvendes en integreret tilgang til STEM-undervisning, kan eleverne på et tilfredsstillende niveau anvende integrerede STEM-begreber, ræsonnere på et højere niveau, og de har en højere tiltro til egne evner.
I projektet sammentænker jeg internationale principper for integreret STEM-undervisning med en kompetencebeskrevet STEM-faglighed. Projektet vil bidrage med viden om, hvordan STEM-kompetencebeskrivelser kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning.

Vejleder: Docent Susanne Dau, UCN Forskning og Udvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2101/01/24