Kompetenceudvikling for grundfagslærere på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat midler til at understøtte og styrke grundfagslærernes erhvervspædagogiske, almenpædagogiske og fagdidaktiske kompetencer gennem tilbud om kompetenceudviklingsforløb. I denne sammenhæng skal professionshøjskolerne udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for undervisere på seks grundfag (dansk, engelsk, naturfag, samfundsfag, fysik og matematik) i erhvervsuddannelserne.

Kompetenceudviklingsforløbene skal sikre udvikling og vedligeholdelse af grundfagslærernes didaktiske kompetence til at tilrettelægge bedre undervisning med fokus på helhedsorientering og systematisk anvendelse af taksonomiske beskrivelse af de faglige mål, så undervisningen lever op til intentionen i Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser og tilrettelægges i sammenhæng med erhvervsfaglig undervisning og med elevens faglige udvikling og progression for øje.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2130/06/22