Kompetenceudvikling for undervisere i professionslaboratorier i UCL på Sundhedsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har omhandlet afdækning af behov for kompetenceudvikling af underviserne. samt oversigt over de forskellige professions lab der eksistere på de forskellige sundhedsuddannelser.
Begrebsafklaringer samt didaktisk beskrivelse af professionslab.
Udviklet et konkret tværprofessionelt aktionslærings undervisningsforløb for 2 undervisere fra hver af sundhedsuddannelserne med fokus på didaktisk kompetenceudvikling ved brug af professionslab - med efterfølgende evaluering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/01/1731/12/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Uddannelse, professioner og erhverv